Tlačové správy

Media

Mesto Viedeň | Medzinárodné kancelárie – Bratislava

Spolupráca medzi Viedňou a Bratislavou vychádza najmä zo spoločnej účasti v regióne CENTROPE a na Stratégii EÚ pre dunajský región (napr. Twin City Liner). Medzi dvoma geograficky najbližšími hlavnými mestami na svete platí od roku 2010 časovo neobmedzená dohoda o spolupráci, zameraná okrem iného na dopravnú infraštruktúru, hospodársku spoluprácu, územné plánovanie, ochranu pred povodňami a prírodnými katastrofami a projekty financované z fondov EÚ. Bratislava hľadá inšpiráciu v oblasti mestského rozvoja a komunálneho bývania.

Tím

Spoluprácu s hlavným mestom Slovenska koordinujeme z Viedne, s podporou miestnej pracovníčky v Bratislave.


Magdalena Szopa
Kontaktná osoba vo Viedni, Koordinátorka pre Poľsko a Slovensko
Ľudmila Glembová
Spolupracovníčka v Bratislave, PR & mediálna práca
1996
Expertíza
od roku
Expertíza od roku 1996
Máme desiatky rokov skúseností s dialógom v rámci našej metropolitnej siete.
4.069
Výstrižky z tlače 2023
Výstrižky z tlače
Novinky z Viedne sú pozorne sledované a preberane médiami v mestách, s ktorými je Viedeň v dialógu.
870
top tém celkovo za 2023
Publikované top témy
Medzinárodné kancelárie mesta Viedeň informujú denne o dôležitých a aktuálnych témach z Viedne.
72 %
Podiel žien
Podiel žien
Medzinárodné kancelárie mesta Viedeň aktívne využívaju kompetencie a skúsenosti svojich zamestnankýň, nielen vo Viedni, ale aj v mestách, s ktorými sme v dialógu.
Expertíza od roku 1996
Máme desiatky rokov skúseností s dialógom v rámci našej metropolitnej siete.
Výstrižky z tlače
Novinky z Viedne sú pozorne sledované a preberane médiami v mestách, s ktorými je Viedeň v dialógu.
Publikované top témy
Medzinárodné kancelárie mesta Viedeň informujú denne o dôležitých a aktuálnych témach z Viedne.
podiel žien
Medzinárodné kancelárie mesta Viedeň aktívne využívaju kompetencie a skúsenosti svojich zamestnankýň, nielen vo Viedni, ale aj v mestách, s ktorými sme v dialógu.

Partneri

 

Oficiálne stránky mesta Bratislava

Rakúske veľvyslanectvo Bratislava

Twin City Liner

 

 

Kontakt

map

Mesto Viedeň | Medzinárodné kancelárie – Bratislava
WH International Services GmbH
Renngasse 5 / Top 4
1010 Wien
T +43 1 368 34 24 - 0
E bratislava@viennaoffices.sk