Družbena omrežja

Newsletter
Prijavite se
pfeil

Mesto Dunaj | Mednarodne pisarne – Ljubljana

Dunaj in Ljubljana sta že leta 1999 sklenila pogodbo o sodelovanju, ki je bila podaljšana že štirikrat zapored (nazadnje leta 2022). Največja pozornost je namenjena sodelovanju znotraj Evropske unije, vzpostavljanju parkirišč ter razvoju in načrtovanju mest. Posvetovanja potekajo predvsem v okviru konferenc "Wiener Dialogforum", na katerih so v ospredju izobraževanje, socialne zadeve in integracija. Dodatna skupna točka je sodelovanje pri pripravi vseevropske strategije za Podonavje.

Kdo smo

Anja Slekovec
Vodja pisarne
Matija Godeša
Pomočnik vodje pisarne
Irena Smodiš
Predstavnica za medije
1996
ustanovitev predstavništev
Mesta povezujemo že od leta 1996
Pohvalimo se lahko z več desetletnimi izkušnjami na področju spodbujanja dialoga znotraj mreže naših predstavništev.
4.069
objave v medijih 2023
Objave v medijih
Objave v spletnih in tiskanih medijih, ki so 2023 nastale na osnovi medijskega dela Mednarodnih pisarn mesta Dunaj.
870
sporočila za javnost v letu 2023
Sporočila za javnost
Mednarodne pisarne mesta Dunaj dnevno poročajo o pomembnem in aktualnem dogajanju na Dunaju.
72 %
delež žensk
Delež žensk
Mednarodne pisarne mesta Dunaj se tako na Dunaju kot v partnerskih mestih aktivno zavzemajo za enakopravno vključenost vseh zaposlenih v delovne procese.
Mesta povezujemo že od leta 1996
Pohvalimo se lahko z več desetletnimi izkušnjami na področju spodbujanja dialoga znotraj mreže naših predstavništev.
Objave v medijih
Objave v spletnih in tiskanih medijih, ki so 2023 nastale na osnovi medijskega dela Mednarodnih pisarn mesta Dunaj.
Sporočila za javnost
Mednarodne pisarne mesta Dunaj dnevno poročajo o pomembnem in aktualnem dogajanju na Dunaju.
Delež žensk
Mednarodne pisarne mesta Dunaj se tako na Dunaju kot v partnerskih mestih aktivno zavzemajo za enakopravno vključenost vseh zaposlenih v delovne procese.

Partnerji

 

Mestna občina Ljubljana

Advantage Austria Ljubljana

Avstrijski kulturni forum Ljubljana

Slovenska filharmonija

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS)

Inštitut Antona Trstenjaka

 

Kontakt

map

Mesto Dunaj | Mednarodne pisarne – Ljubljana
WH International Services GmbH
Dalmatinova 2
1000 Ljubljana
T +386/1/ 320 77 75
E ljubljana@viennaoffices.si